POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, ang. COPD) jest to zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to jest najczęściej związane z odpowiedzią zapalną układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale także inne czynniki, na przykład substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone (między innymi niedobór alfa1-antytrypsyny), również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby.

Czytaj więcej